Bestuur

Dagelijks-aangetreden 09/2017
Harry Groot -voorzitter
Barbara Moody -secretaris (aftredend)
Edith Butterman -penningmeester & ledenadministratie
bestuursleden:
Femmie Blok-Boeder
Peter Goedhart
John Groot
ANBI – diverse gegevens
Fiscaal nummer: 8159 32 960
Contact: Secretariaat – Breedstraat 70, 1601 KE Enkhuizen
Beleidsplan: Het beleid van de vereniging is er opgericht op onze nationale feestdagen,
zoveel mogelijk bewoners van de gemeente Enkhuizen enthousiast te maken
voor de vieringen en herdenkingen door het geven van voorlichting en het
organiseren van feestelijkheden en herdenkingen.
Beloningsbeleid: Geen van de bestuurders geniet enige beloning.
Doelstelling: Het organiseren en mede organiseren van feestelijkheden en herdenkingen op nationale feest en herdenkingsdagen
Verslag van uitgeoefende activiteiten:
 Optocht, poppenkast, Muziekuitvoeringen, Organisatie “Rondje Handvastwater” = speelmiddag kinderen, Wielerronde, seniorenmiddag, Bingoavond.
4 mei: Aanwezig herdenking verzetstrijdersmonument, medeorganisatie herdenking in Zuiderkerk, stille tocht en herdenking bij oorlogsmonumenten.
5 mei: organisatie Bevrijdingsmarkt.
Na afsluiting van het boekjaar vindt een kascontrole plaats en vervolgens gaat de financiële verantwoording naar het gemeentebestuur i.v.m. toegekende subsidie.
Download het Financiëel jaaroverzicht 2020

Reacties zijn gesloten.