4 en 5 mei 2017

Programma 4 mei 2017
HERDENKEN

GEEF VRIJHEID DOOR
‘De kracht van het persoonlijk verhaal’ is de thematekst voor 2017. Persoonlijke verhalen over de oorlog, elke oorlog, zijn nooit zomaar verhalen, ze staan niet op zichzelf, er hangt een schaduw overheen. Verhalen over de Tweede Wereldoorlog, verhalen over de oorlog in Nederlands-Indië of in een overzeese strijd in de tegenwoordige tijd. Het grotere verhaal van geopolitiek en genocide.
Samen kunnen terugkijken op een gedeeld verleden en bereid zijn ook samen in de toekomst te leven, is van groot belang. Het steeds weer vertellen van verhalen over de oorlog, welke oorlog dan ook, helpt daarbij. (zie www.4en5mei.nl)

4 mei 2017
15:00 Algemene Begraafplaats
Herdenken van de Canadese en de Amerikaanse militairen en andere gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog. Bij de graven klinken de verhalen van de slachtoffers. Jong en oud zijn van harte uitgenodigd!

16:00 Verzetsmonument ‘Schaduwcorrectie mei 1995’
Bij het monument aan de Nelson Mandela Dreef dragen kinderen van de groepen 7 en 8 van basisscholen uit Enkhuizen gedichten voor en er klinkt muziek. Het thema voor Enkhuizen is dit jaar ’de Thuishaaldertjes’. Burgemeester J. Baas spreekt de aanwezigen toe. De organisatie is in handen van Stichting ‘4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen’. Iedereen is van harte welkom!
Basisschool ‘de Hoeksteen’ heeft het monument geadopteerd (zie www.adopteereenmonument.nl) en zal ook een bloemstuk neerleggen.

19:00 Herdenkingsbijeenkomst in de Zuiderkerk
In deze bijeenkomst zullen muziek, samenzang, overdenking, orgelspel en gedichten elkaar afwisselen. Muzikale medewerking: Show- en Drumfanfare C.M.V. en Reaching Hand.
De kerk is open vanaf 18:30. Bij binnenkomst ontvangt u een uitgebreid programma.

19:45
Stille tocht naar de herdenkingsmonumenten in het Wilhelminaplantsoen. Muzikale medewerking: Koninklijk Stedelijk Muziekkorps.

19:58
Het blazen van de Taptoe.

20:00
Twee minuten stilte. Aansluitend worden het 1e en het 6e couplet van het Wilhelmus gezongen o.l.v. Koninklijk Stedelijk Muziekkorps. Hierna volgen ‘wisseling van de erewacht’ en een toespraak van burgemeester J. Baas. Kransen en bloemstukken worden gelegd door het college van B en W, bestuur Oranjevereniging, Stichting 4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen, Veteranen Enkhuizen, Raad van Kerken, adoptieschool van het monument Montessorischool ‘de Wegwijzer’, leerlingen RSG en overige aanwezigen.

VIEREN
Programma 5 mei 2017

14:00 – 23:00
Nieuwe Doelen
BEVRIJDINGS-POP-SPEKTAKEL!!
Op het plein voor de Nieuwe Doelen
M.m.v. DJ Jesper en de Dirty DJ’s
Bij slecht weer wordt naar binnen uitgeweken.

13:30
Intocht bij de Koepoort
Enkhuizen doet dit jaar voor de twaalfde keer mee aan de Bevrijdingsvuurestafette. Vanuit Wageningen, de plaats waar in 1945 in hotel ‘de Wereld’ de capitulatie werd getekend, wordt het Bevrijdingsvuur in de nacht van 4 op 5 mei door vele sporters als een ‘Lopend Vuurtje’ naar verschillende plaatsen in Nederland gebracht, een indrukwekkend symbool van nationale eenheid. (www.4en5meiwageningen.nl)
Het vuur ontsteekt men ieder jaar om middernacht en zal door een aantal sportieve Enkhuizers worden opgehaald uit Wageningen en over een afstand van 150 km grotendeels per tandem naar Enkhuizen worden gebracht. De bevrijdingsvuurestafette wordt georganiseerd door het ‘4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen’.
De intocht is om 13:30 en gaat via de Koepoort, de Westerstraat, de Dijk, en het Venedie naar het Wilhelmina Plantsoen. Zoals ieder jaar rijdt de stadsomroeper voorop. Om 14:00 wordt bij herdenkingsmonument ‘de Stedemaagd’ het vuur ontstoken door burgemeester J. Baas tijdens het Kinderfestival.
Meer informatie www.4en5meienkhuizen.nl

11:00 – 16:30
Het Kinderfestival!
Op vrijdag 5 mei is het Wilhelminaplantsoen de plek waar je als kind je vrijheid mag vieren. Een groot deel van het Wilhelminaplantsoen wordt omgetoverd tot een magische plek voor ‘het Kinderfestival’. Een dag om samen met je kinderen van 11:00 tot 16:30 door te brengen!
Er zijn deze dag over het festivalterrein voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar van allerlei leuke, spannende, sportieve en creatieve avonturen te beleven. Of het gaat om Oudhollandse spelletjes, een spectaculaire stormbaan, vlotten bouwen, een 10 meter hoge klimtoren of zelf een rondje in een radarbootje maken. Het kan allemaal! Ook komt door het hele park verschillende creatieve uitspattingen tegen zoals een poppenspeler, theater, muziek, natuurspellen en creatieve workshops. En natuurlijk is deze dag de speeltuin vrij toegankelijk en kunnen kinderen hier broodjes bakken.

Om 14:00 wordt het bevrijdingsvuur ceremonieel ontstoken door de burgemeester en het 4 en 5 mei comité bij het bevrijdingsmonument.

Het Kinderfestival is voor iedereen vrij toegankelijk. Voor de volwassenen is er een fijne theetuin waar even uitgerust kan worden onder het genot van een hapje en/of drankje.

Het Kinderfestival wordt onder andere georganiseerd door Welwonen, Speeltuin Kindervreugde, MEC De Witte Schuur, Hertenkamp-Het Groene Hart en VrijetijdsbestedingNH

BEVRIJDINGSMARKT
Vrijdag 5 mei van 9:00 tot 16:00 wordt er weer een Bevrijdingsmarkt georganiseerd op de Dijk en het Venedie met kramen en grondplaatsen.
Let op: Hier mogen geen nieuwe spullen worden verkocht!
Wilt u gebruikte spulletjes verkopen?
De verhuur van een kraam of grondplaats is op volgorde van aankomst in de rij op zaterdag 22 april om 11:00 in de Nieuwe Doelen, kom op tijd, want op = op en 1 kraam per persoon!
Een grondplaats kost € 3 (inclusief € 1 borg)
Een kraam kost € 25 (inclusief € 5 borg)
Als de plek schoon wordt opgeleverd kunt u de vooruitbetaalde borg ophalen bij de kraam van de Oranjevereniging. Er staat een container voor afval.

N.B. 5 mei geldt evenals 27 april als een zondag voor het parkeerbeleid, dus vrij parkeren, echter uitsluitend in de daarvoor bestemde parkeervakken!
Bij parkeren op trottoirs en daar waar een parkeerverbod geldt, volgt een bekeuring.

Comments are closed.